ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 (ΕΝΤΟΣ ΜΑΪΟΥ 2024)

 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Δ.Μ.Σ. προβλέπονται συνολικά δίδακτρα 3.200 ευρώ. Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις, με την καταβολή της πρώτης (1ης) δόσης των Τελών Φοίτησης και την εγγραφή τους, οι φοιτητές θεωρούνται ενταγμένοι στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που τους απορρέουν. Αναλυτικά:

  • Με την εγγραφή προ-καταβάλλονται 800,00€.
  • Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου καταβάλλονται 800,00 €.
  • Στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου καταβάλλονται 800,00 €.
  • Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. καταβάλλονται τα υπόλοιπα 800,00€.

Τα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.

DSC_4752_1128x400.jpg
2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search