Επαναλειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Εκπαίδευσης/Education Management”

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι εγκρίθηκε η επαναλειτουργία του μεταπτυχιακού μας υπό του νέου Τμήματος Διοικητής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιο Πατρών (ΦΕΚ 1319/τ.Β/13-4-2020).

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2020 στον ίδιο χώρο ακολουθώντας την παραδοσιακή ή την εξ αποστάσεως διδασκαλία ανάλογα με τις εξελίξεις της πανδημίας και τις αποφάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών. Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021.

e-Class
Βιβλιοθήκη

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων του χώρου των Επιστημών Αγωγής και ειδικότερα η ανάπτυξη στελεχών στους τομείς του σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από τη σύνθεση των πεδίων της Διοικητικής Επιστήμης και της Εκπαίδευσης να προσφέρει την απαραίτητη γνώση και τις ικανότητες στους συμμετέχοντες να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αναμόρφωση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών/σχολικών μονάδων της χώρας καθώς και του γενικότερου εκπαιδευτικού συστήματος, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας.

 

Δρ Ι. Μητρόπουλος

Ο Διευθυντής
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Διοίκηση Εκπαίδευσης / Education Management
 Δρ Ι. Μητρόπουλος, Καθηγητής

 

2 διδακτικά εξάμηνα
Διπλωματική εργασία (Γ εξάμηνο)
8 μαθήματα κορμού
Υποτροφίες / δίδακτρα

Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας

rsz_application.jpg
Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι η γνώση, αλλά η δράση.
2020 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search