Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας), λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Εκπαίδευσης (Education Management)» για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 (ΦΕΚ 1319/τ.Β/13-4-2020) το οποίο απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Διοίκηση Εκπαίδευσης / Education Management».

ΦΕΚ 1319/τ.Β/13-4-2020

ΦΕΚ 1649/τ.Β/7-4-2022

Τροποποίηση ΠΜΣ ΦΕΚ 4344/τ.Β/7-7-2023

2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search