Σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από την σύνθεση των πεδίων της Διοίκησης και Εκπαίδευσης να προσφέρει την απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση και τις ικανότητες στους συμμετέχοντες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αναμόρφωση και ανάπτυξη της εκπαίδευσης ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της δια βίου μάθησης παρέχοντάς τους μια σύγχρονη οπτική για τον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση, τεχνικές ελέγχου και αξιολόγησης στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το Μ.Π.Σ. αποβλέπει: α) στην προαγωγή της γνώσης και της ανάπτυξης της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκπαιδευτικών μονάδων και β) στην κατάρτιση εκπαιδευτικών και στελεχών της Εκπαίδευσης αλλά και ειδικών για την ανάπτυξη και διαχείριση ανθρωπίνων και υλικών πόρων στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής.

Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγελματικά επίπεδα και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και με τις δομές διοίκησης της εκπαίδευσης.

Διδάσκοντες

Διάρκεια σπουδών

Δίδακτρα

Κριτήρια επιλογής

Υποτροφίες

Θεσμικό Πλαίσιο

Κύκλοι μαθημάτων και περιεχόμενο Π.Μ.Σ.

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

 

DSC_4720-2_1128x400.jpg
2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search