Προβλέπεται η δυνατότητα υποτροφιών στο πλαίσιο του νόμου 4957/21-7-23 (ΦΕΚ 141/Τ.Α’/21.6.23).

Σκοπός των υποτροφιών είναι να επιβραβεύσει και να υποκινήσει τους φοιτητές του προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων.

2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search