ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 (ΕΝΤΟΣ ΜΑΪΟΥ 2024)

 

Η γλώσσα του ΠΜΣ είναι η ελληνική. Απαραίτητη θεωρείται η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, κυρίως λόγω του ότι μεγάλο τμήμα της βιβλιογραφίας στην οποία θα χρειαστεί να ανατρέχουν οι φοιτητές είναι στα Αγγλικά.

DSC_5269_1128x400.jpg
2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search