Η γλώσσα του ΠΜΣ είναι η ελληνική. Απαραίτητη θεωρείται η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, κυρίως λόγω του ότι μεγάλο τμήμα της βιβλιογραφίας στην οποία θα χρειαστεί να ανατρέχουν οι φοιτητές είναι στα Αγγλικά.

2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search