Η Καρανικόλα Ζωή είναι Διδάκτωρ στις Επιστήμες της Αγωγής, Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι μεταπτυχιακές σπουδές της είναι στις Κοινωνικές Θεωρίες, Εκπαιδευτικές Πολιτικές και Πρακτικές (Πανεπιστήμιο Πατρών) και η Διδακτορική Διατριβή της είναι στο πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και των πολιτικών διαχείρισής της (Πανεπιστήμιο Πατρών). Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της άπτονται του πεδίου της επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, των αντίστοιχων εθνικών και διεθνών πολιτικών, της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και ικανότητας. Το επιστημονικό έργο της περιλαμβάνει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, διεθνείς δημοσιεύσεις, συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Το διδακτικό έργο της είναι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Language Education for Refugees and Migrants” του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (LRM51, LRM52), στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σήμερα υπηρετεί ως ΕΔΙΠ στο Τμήμα Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

2021 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search