ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

Γνωστοποιείται, ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαίδευσης , οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν την Δήλωση Μαθημάτων-Διπλωματικής για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, μπορούν να την πραγματοποιήσουν μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας στην διεύθυνση https://progress.upatras.gr από 24.11.2022 έως και 28.11.2022.

2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search