Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινό εξάμηνο 2022-2023

Μαθήματα α’ εξαμήνου

Παρασκευή 16.00-19.00

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Μάνατζμεντ /Διοίκηση εκπαίδευσης: Διδάσκων: Μητρόπουλος Παναγιώτης

Παρασκευή 19.00 – 22.00

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων & Αξιολόγηση στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς: Διδάσκοντες: Παναγιωτόπουλος Γιώργος – Καρανικόλα Ζωή

Σάββατο 9.00-12.00

Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας (ΤΠΕ) στην Εκπαιδευτική Πράξη και στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης: Διδάσκοντες: Αντωνοπούλου Ήρα – Πιερρακέας Χρήστος – Παπαδόπουλος Δημήτρης

Σάββατο 12.00-15.00

Μάνατζμεντ /Διοίκηση εκπαίδευσης: Διδάσκων: Μητρόπουλος Ιωάννης

2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search