Ωρολόγιο πρόγραμμα β’ εξάμηνο 2021-2022

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 

 

  • Ποσοτικές & Ποιοτικές μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας - Στατιστική > Παρασκευή και ώρα 16.00
  • Επιμόρφωση στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων > Παρασκευή ώρα 19.00
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός και  Οργανωσιακές αλλαγές > Σάββατο ώρα 9.00
  • Εκπαιδευτικό Δίκαιο - Θεσμικό Πλαίσιο  Εκπαίδευσης > Σάββατο ώρα 12.00
2022 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search